Hoornvliesaandoeningen, zoals een beschadigd hoornvlies, komen wereldwijd veel voor en veroorzaken vaak uiteenlopende klachten aan het oog. Het hoornvlies (cornea) is het doorzichtige, voorste deel van het oog waar licht het oog binnenkomt. De cornea ligt voor de iris en kan troebel worden of vervormd raken door beschadiging of ziekte. In dit geval wordt de lichtinval in het oog belemmerd, waardoor het zicht achteruit gaat. De meest voorkomende klachten zijn overgevoeligheid voor licht, pijn aan het oog en wazig zien. Wanneer beide ogen zijn aangedaan, bestaat het risico dat een patiënt uiteindelijk slechtziend of blind wordt.

Door wetenschappelijk onderzoek en research is er de laatste jaren grote vooruitgang bereikt in de behandeling van diverse afwijkingen aan het hoornvlies. Deze onderzoeken hebben ervoor gezorgd dat bijvoorbeeld het gezichtsvermogen tegenwoordig sneller verbetert na een hoornvliestransplantatie, het hoornvlies kan worden verstevigd met ultraviolet licht en wordt een ontstekingsremmende oogdruppel met succes gebruikt om klachten van patiënten met droge ogen te verlichten.

Beschadigd hoornvlies? Researchfonds Cornea Centrum Nederland onderzoekt diverse afwijkingen aan het hoornvlies.

Stichting

De onderzoeksgroep van het Cornea Centrum Nederland heeft nieuwe behandelmethoden ontwikkeld en blijft ontwikkelen voor een aantal hoornvliesafwijkingen. Hoewel de eerste ervaringen veelbelovend zijn, is toch verder onderzoek nodig. Het Researchfonds stelt alles in werk om dit onderzoek mogelijk te maken en probeert patiënten met bijvoorbeeld een beschadigd hoornvlies weer een nieuwe kans te geven op herstel.

Doelstellingen

De stichting Researchfonds Cornea Centrum Nederland heeft ten doel – zonder winstoogmerk – het verlenen van steun aan:

  • Het wetenschappelijk onderzoek en de daarmee samenhangende kennisverspreiding op het gebied van hoornvliesaandoeningen.
  • De ontwikkeling van optische hulpmiddelen ten behoeve van preventie, diagnostiek en behandeling van hoornvliesafwijkingen.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden, of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.