Doneren

Het Researchfonds Cornea Centrum Nederland heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor uw gift aan ons fiscaal aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.belastingdienst.nl.

Eenmalige Gift

Een eenmalige schenking kunt u doen door uw bijdrage over te schrijven naar: NL73RABO0120183099 o.v.v. gift, of u kunt het eenmalige machtigingsformulier opvragen.

Periodieke schenking

Wanneer u vijf jaar lang ieder jaar een bedrag schenkt en dat van tevoren vastlegt in een notariële akte, kunt u eenzelfde bedrag volledig aftrekken van de inkomstenbelasting (voor de voorwaarden zie www.belastingdienst.nl.).

Opname in uw testament

U kunt het RCCN opnemen in uw testament door het bij de notaris vast te leggen in de vorm van een legaat. U benoemt hiermee de Stichting Researchfonds Corneacentrum Nederland, kantoorhoudend te Zaandam, H. Gerhardstraat 10, 1502 CK Zaandam, tot legataris.

Deel uw bericht

Plaats uw testimonial waarom het zo belangrijk is dat deze stichting bestaat. Deel uw ervaring of wat u meemaakt. Steun Stichting Researchfonds Corneacentrum Nederland.